Materiaalhuur Sportcenter Allround

Beste Allrounder, 

Je hebt aangegeven materiaal van ons te willen huren. De sport materialen zijn essentieel voor Sportcenter Allround en wij zorgen ervoor dat de kwaliteit in orde is. Zoals gebruikelijk bij het huren van materiaal zijn er een aantal voorwaarden van toepassing. Kortom, geen kleine lettertjes, maar gewoon een duidelijke overeenkomst.

We vragen je deze informatie aandachtig door te lezen. 

Algemene huurvoorwaarden:

  1. De materialen kunnen worden opgehaald bij Sportcenter Allround op een nader te bepalen moment 
  2. De materialen worden uiterlijk terug gebracht op 26 februari tenzij Sportcenter Allround op een later moment anders besluit
  3. We gaan ervan uit dat er zorgvuldig met het huurmateriaal wordt omgegaan. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan dan dient dit te worden vergoed aan Sportcenter Allround
  4. Er kan maximaal  1 product per huishouden gehuurd worden
  5. De verhuur van materialen worden in volgorde van aanvraag behandeld
  6. Bij het gebruik maken van deze materiaalhuurservice kan er geen aanspraak worden gemaakt op de aangeboden financiële compensatie. 

Door het bevestigen van de huurovereenkomst:

  1. Geef je aan kennis te hebben genomen van bovenstaande informatie en de voorwaarden te accepteren.

Aanvraagformulier

Pumpset

Rower